profesionálne rádiostanice MOTOROLA, prenájom rádiostaníc, predaj rádiostaníc, vysielačky


O našej spoločnosti

Spoločnosť MURTEL spol. s r.o. , autorizovaný dealer spoločnosti MOTOROLA ponúka
komplexné služby v oblasti rádiovej komunikácie. Transformovala zo spoločnosti MUR TOO,
ktorá
bola založená v roku 1991. Vo svojich radoch privítala špičkových pracovníkov, ktorí sa
problematikou rádiových sietí zaoberajú už od roku 1978.

Naša spoločnosť poskytuje komplexné služby v oblasti zabezpečenia rádiového spojenia:

- predaj rádiostaníc a komunikačných systémov
- poradenskú a konzultačnú činnosť
- návrhy a projekty komunikačných systémov a systémov spojenia
- spracovávanie podkladov pre konanie na Telekomunikačnom úrade
- výber a dodávka rádiostaníc a komunikačných zariadení
- montáž rádiostaníc a ich uvedenie do prevádzky
- záručný a pozáručný servis dodaných zariadení
- dodávky príslušenstva, antén a akumulátorov
- úpravy technológie
- prenájom rádiostaníc

kontakty o nás