profesionálne rádiostanice MOTOROLA, prenájom rádiostaníc, predaj rádiostaníc, vysielačky

MOTOROLA prenosné
MOTOROLA vozidlové
MOTOROLA repeatre
ALAN prenosné

Profesionálne rádiostanice

Profesionálne rádiostanice Motorola

Prenosné rádiostanice

Vozidlové / základňové rádiostanice

Profesionálne rádiostanice sú určené hlavne firmám do prostredia, kde je nutné zabezpečiť spoľahlivosť
rádiovej komunikácie. Preto sa pri vývoji týchto vysielacích zariadení kladie dôraz na tieto hlavné črty:

- Jednoduchosť ovládania
- Odolnosť voči pádom a nečistote
- Použité najkvalitnejšie súčiastky
- Výdrž batérie a jednoduchosť nabíjania
- Programovanie režimov určených zákazníkom
- Programovanie rádiových sietí na želanie

Na prevádzku profesionálnych rádiostaníc sa vyžaduje Rozhodnutie o povolení na prevádzkovanie rádiových zariadení, ktoré vydáva Telekomunikačný úrad SR. Pre našich zákazníkov spracovávame podklady k Žiadosti o vydanie tohoto rozhodnutia.

Z profesionálnych rádiostaníc ponúkame osvedčené rádiostanice svetovo najrozšírenejších výrobcov MOTOROLA a ALAN

profesionálne rádiostanice motorola vysielačky alan prenájom rádiostaníc servis rádiostaníc prenájom vysielačiek požičovňa vysielačiek antény rádiové siete

Nahoru kontakty o nás