profesionálne rádiostanice MOTOROLA, prenájom rádiostaníc, predaj rádiostaníc, vysielačky

DM1400 analog
DM1400
DM1600 analog
DM1600
DM2600
DM4400
DM4401
DM4600
DM4601

Vozidlové a základňové rádiostanice MOTOROLA

Spoločnosť MOTOROLA ukončila výrobu analógovej rady rádiostaníc (označenie GM a CM)
a nahradila ich plne ekvivalentnými digitálnymi rádiostanicami rady DM.

Pri väčšine z rád je zachovaná plná spätná kompatibilita s analógovou prevádzkou.

Pre lepšiu orientáciu zákazníkov vlastniacich staršie analógové rady je možné vlastnosti
novej digitálnej rady porovnať na obrázku:

profesionálne rádiostanice MOTOROLA rady DM

Nahoru kontakty o nás